Ako bolo na Erasmus+


Minulý školský rok medzi členov Školského parlamentu prišiel Jakub Szepesgyorky z RCM v Košiciach. Stretnutia si všetci pochvaľovali, veď sa zabavili a naučili sa niečo nové hravou formou. Lukáša stretnutie namotivovalo natoľko, že sa rozhodol prekročiť svoju komfortnú zónu a rozhodol sa využiť príležitosť. To už je reč o Erasme+, o programe pre mladých a o mladých, o ktorom sa na stretnutí dozvedel. Ako túto skúsenosť zapojiť sa do programu EÚ vníma Lukáš sa dozviete v nasledujúcich riadkoch priamo od neho.

„Počas letných prázdnin som mal možnosť zúčastniť sa na projekte Erasmus+ v Belgicku. Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu v Európe. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Projekt sa nazýva Youthcracy 2022, jeho cieľom bolo, aby mladí ľudia z rozličných kútov Európy zažili a zistili ako vyzerá a funguje politika. Súčasťou projektu bolo stretnutie sa s reálnymi politikmi. Projektu sa zúčastnilo 6 krajín a to: Veľká Británia, Belgicko, Nemecko, Luxembursko, Taliansko a Slovensko. Projekt trval približne 8 dní počas ktorých sme simulovali demokratický štát. V simulácií s 37 účastníkmi, respektíve občanmi štátu s pomedzí ktorých sme si následne volili parlament, vládu, sudcov, políciu a vytvárali zákony. Samozrejme všetko prebiehalo pod dozorom a za pomoci lídrov z vymenovaných krajín. Môžem povedať že tento Erasmus+ som si jednoznačne užil. Je úžasné spoznať rozličných ľudí z iných krajín, iných kultúr, iných tradícií, iné žánre hudby . Som presvedčený že Erasmus+ je skvelá príležitosť pre mladých ľudí rozvíjať sa hlavne v anglickom jazyku ale aj pre ich osobnostný rozvoj. Na svojom presvedčení trvám, rád by som tento odkaz šíril ďalej a ešte viac medzi mladých, študentov a spolužiakov, nech aj oni využijú príležitosť zažiť čo som zažil ja.“

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: