Imatrikulácia na ŠI


Aby sa prvák stal riadnym členom nášho internátu, mal by prejsť rituálom prijímania do Cechu Internátneho SOŠ PT Šaca.

Pre nových prvákov sme dňa 19.10.2022 pripravili zopár zábavných úloh, aby sa mohli prejaviť ako zrelí jedinci, ktorí sú schopní nebrať sa príliš vážne.

Všetci prváci ukázali svoju šikovnosť a bez problémov prešli zadanými úlohami. Každý prvák dostal certifikát so svojím menom ako spomienku. Dúfame, že si tento deň užili a že si ho navždy uchovajú vo svojej pamäti.

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314