Účelové cvičenie


V dňoch 23. a 24.10.2019 sa uskutočnili účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník. Počasie sme mali príjemné teplé, priam letné. Žiaci absolvovali jednotlivé stanovištia, kde sa dozvedeli niečo o poskytovaní prvej pomoci, ochranných prostriedkoch CO, topológii i topografii. Na záver absolvovali krátku prechádzku v krásnom slnečnom počasí.   FOTO