Fotogaléria 2015-2018

Deň študenstva

ZENIT - školské kolo - vyhlásenie výsledkov

Nohejbal - regionálne kolo

iBOBOR

Správna voľba povolania

Exkurzia  MAGNA GETRAG 

Simulovaný odber - HTO Šaca

Deň výživy
 

Stolný tenis - regionálne kolo

Bedminton - regionálne kolo

Cezpoľný beh - krajské kolo

Cezpoľný beh - regionálne kolo
 

Týždeň dobrovoľníctva - SČK

Účelové cvičenie I.

Mosty bez bariér - Pribeník

Začiatok školského roka 2017/2018
 

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Mymachine Slovakia
 

Krajská športová olympiáda

U.S.Steel - Family Safety Day

Maturanti - slávnostné vyradenie

Účelové cvičenie
 

Maturanti - rozlúčka

Volejbal - krajské kolo

Majstrovstvá Slovenska v CNC

ENERSOL - celoštátne kolo

Volejbal - regionálne kolo

OĽP - celoštátne kolo

ENERSOL - krajské kolo

Nohejbal - základné kolo

Basketbal - regionálne kolo

Exkurzia ŽILINA

Olympiáda v nemeckom jazyku - 
celoštátne kolo

Lyžiarsky výcvik

Vianočný turnaj - finále

ZENIT - celoštátne kolo

Nocovačka

Maturanti

Jedlička

Vianočný turnaj - futbal

ZENIT v strojárstve -
krajské kolo

Plávanie - 
krajské kolo

ZENIT školské kolo + 
vyhodnotenie

Futsal - chlapci SŠ

Pohár silnoprúdara

Bednimton -
regionálne kolo

Exkurzia TUKE

Správna voľba povolania 2016

Deň výživy

Týždeň dobrovoľníctva

Mosty bez bariér - Pribeník - 14.9.2017

Beh zdravia - cezpoľný beh

Beh zdravia - Anička Košice - 13.9.2016

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016