Európsky deň jazykov


Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 26.9.2019 uskutočnila interaktívna prezentácia širokej škály európskych i svetových jazykov, ktorej si zúčastnení žiaci overili formou kvízu svoje vedomosti z rôznych oblastí svetových jazykov. Nakoniec v úspešne zvládnutej doplňovačke zistili, že "SMILE IS A UNIVERSAL LANGUGAGE", teda že úsmev je univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý človek :)     foto