Zážitkové vyučovanie na FMMR


Naši žiaci sa stali na jeden deň súčasťou fakulty FMMR technickej univerzity v Košiciach. 

Na Ústave materiálov a inžinierstva kvality pod vedením Ing. Miloša Matviju, PhD. sledovali vzorky pod makroskopickým mikroskopom, v Laboratóriu nanomateriálov a nanotechnológií zisťovali, ako sa pripravujú nanočastice vzácnych kovov chemickými aj biologickými (zelenými) metódami, ktoré sú v súčasnosti veľmi populárne vďaka netoxickému, pre životné prostredie prijateľnému postupu výroby a prezreli si Laboratórium pre výskum a inovácie batérií. Na Ústave metalurgie absolvovali s riaditeľkou Výskumno – inovačného a technologického centra Doc. Ing. Danou Baricovou. PhD., MBA prednášku na tému „Dekarbonizácia v metalurgii a strategické
myslenie“ a bývalá pani dekanka Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. im predstavila fakultu. Po krátkej prestávke na Oddelení hutníctva a zlievarenstva pod vedením Doc. Ing. Petra Demetera, PhD., Ing. Hubatku, Ing. Šabika a Ing. Fogaraša skúmali prúdenie tekutej ocele na vodných modeloch zariadení plynulého odlievania a zisťovali, ako sa pripravujú časti prototypov pre fyzikálne modely na 3D tlačiarňach.
Za túto možnosť ďakujeme.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: