Svetový deň zdravia


Každoročne s dátumom 7. apríl je spojený Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO.

Keďže zdravie človeka je pre kvalitu života nesmierne dôležité, je našou povinnosťou chrániť si ho. Preto sme v prvých ročníkoch realizovali preventívne aktivity na tému prevencie drogovej závislosti s členmi mestskej polície. Žiaci dostali informácie o rizikách užívania návykových látok a zároveň aj trestnoprávnej zodpovednosti.

Cieľom aktivity bolo podporiť zdravú sebadôveru žiakov, viesť ich k zodpovednému prístupu k ich fyzickému a duševnému zdraviu a motivovať ich k zdravému životnému štýlu.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: