Obdarovanie seniorov


Žiaci a učitelia našej školy sa aj v tomto roku rozhodli obdarovať seniorov. Tentokrát to bol Stredisko sociálnych pomoci mesta Košice, kde sme odovzdali našu zbierku.
Ďakujeme za vrúcne prijatie, za milé slová, za pozdravy pre našich žiakov a učiteľov. Všetkým Vám, ktorí ste sa do charitatívnej zbierky v tomto vianočnom období dobrovoľne zapojili, patrí veľké ĎAKUJEME.

Článok Mesta Košice:  https://www.sspmk.sk/seniorov-obdarovali-studenti/

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: