Medzinárodný deň školských knižníc - 25.10.2021


Hoci dnes žijeme v dobe počítačov a digitálnych technológií, aj kniha má v našom živote popredné miesto. Presvedčili sme sa o tom na besede v našej škole na hodinách slovenského jazyka a literatúry, kde sme sa so žiakmi I. ročníkov snažili zábavnou formou práce s knihou podporiť u nich dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu a poznávaniu nového.

Ambíciou tejto besedy bolo pripomenutie si Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa každoročne slávi štvrtý októbrový pondelok- a toho roku to bolo 25.10.2021

--------------------------------------------------------------------------------------

Nie je „knižka“ ako „knižka“, avšak „vkladnú knižku“ poznajú celé generácie.  Vkladné knižky nemali dlho medzi sporiacimi produktmi konkurenciu. Takmer dve storočia sa tešili mimoriadnej popularite. Po prvý raz sa vkladné knižky objavili už za čias rakúsko-uhorskej monarchie. Obľúbený sporiaci produkt prežil dve svetové vojny a socializmus, osudným sa mu stal nástup elektronického bankovníctva. Ale to neprekáža. Aj na takýto typ retro knižky sme si zaspomínali v rámci medzipredmetových vzťahov na hodine ekonomiky. Žiaci mali k dispozícií originál 15- až 30 -ročnej vkladnej knižky vedenej ešte v československých a slovenských  korunách.

 

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314