Exkurzia v ÚNVTOS Košice- Šaca


Dňa 9.6.2022 sa triedy III. TB a III. P zúčastnili exkurzie v ÚNVTOS Šaca.

Po skončení obdobia pandémie sme mohli opäť nadviazať spoluprácu s ÚNVTOS aj v rámci realizácie exkurzií. Cieľom takýchto aktivít je prevencia kriminality. Znamená to, že vybrané triedy majú možnosť pozrieť sa k našim susedom, za múry väznice. Keďže návšteva tohto zariadenia sa u našich žiakov stretáva s veľkým ohlasom, aj touto cestou patrí poďakovanie kompetentným v ÚNVTOS za absolvovanie exkurzie. Naši žiaci majú možnosť prezrieť si priestory, diskutovať o problematike súčasného väzenstva, ako aj o trestnoprávnej zodpovednosti za svoje skutky.

Verím, že aj touto aktivitou zvyšujeme  právne povedomie našich žiakov.

                                                                                                          Mgr. Gabriela Špaková

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: