Exkurzia na Technickej univerzite v Košiciach


Dňa 4.11.2021 skupina žiakov I.DP triedy navštívila Katedru technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. 
Exkurzia bola spojená s doplnením si vedomostí o skúšaní materiálov. Žiaci pred realizáciou skúšok mali možnosť osobne zistiť rozmery skúšobných vzoriek, čím si overili aj svoje zručnosti merania rozmerov získané na praktickom vyučovaní. Za sprevádzanie a podrobný a zaujímavý výklad o zisťovaní základných vlastností materiálov v závere poďakovali doc. Ing.Ľudmile Dulebovej, PhD.

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314