Európsky deň jazykov


Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (European Day of Languages) sa v réžii PK CUJ v mesiacoch september - október 2021 na našej škole uskutočnila interaktívna prezentácia širokej škály európskych i svetových jazykov, ktorej sa zúčastnili žiaci rôznych tried SOŠ v pôvodných jazykových zoskupeniach podľa rozvrhu.
Svoje jazykové kompetencie si zúčastnení žiaci aktívne overili v kvíze hravou formou, pri ktorom sa potrápili so špecifickými typmi písma používanými v rôznych častiach sveta, s priraďovaním národných vlajok aj s názvami krajín v ich úradnom jazyku. Zároveň správne usporiadali a priradili známe príslovia v angličtine, nemčine i v ruštine a identifikovali rôzne pojmy od privítania až po slová rozlúčky v 13 jazykoch.
Napokon v úspešne zvládnutej slovnej doplňovačke zistili, že "SMILE IS A UNIVERSAL LANGUGAGE", teda že úsmev je univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý človek. :)

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314