Deň ľudských práv


10. december je v histórii významných dní zapísaný ako Medzinárodný deň ľudských práv.

Práve v tento deň v roku 1948 bola v Paríži Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Zároveň je to aj deň udeľovania Nobelovej ceny za mier v hlavnom meste Nórska, v Osle.

Vzhľadom k súčasným podmienkam narastania nenávisti, rasizmu a netolerancie v spoločnosti je veľmi dôležité venovať tejto oblasti patričnú pozornosť.

Z tohto dôvodu aj naši žiaci  si osvojujú základné zručnosti z problematiky ľudských práv, pretože výchova k ľudským právam je dôležitým nástrojom budovania slobodnej  spoločnosti, v ktorej je každý rovný v dôstojnosti a právach.                        

                                                       Mgr. Gabriela Špaková, Mgr. Lucia Šimková

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314