Beseda - Milan Rastislav Štefánik


V pondelok, 6.2.2023, sme pripravili v spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika besedu o živote a pôsobení velikána našich dejín Milana Rastislava Štefánika. Hosťami boli Ing. Pavel Šesták a PhDr. Ferdinand Vrábel z Nadácie M.R.Štefánika.

Obom našim hosťom sa chceme poďakovať za cenné informácie, ktoré sme sa počas besedy dozvedeli. Veľké poďakovanie patrí aj našej pani majsterke, Ing. Danke Hricovej, ktorá je členkou Nadácie M. R. Štefánika za prípravu danej výstavy a besedy.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: