Napriek zložitej situácii a prerušenému vyučovaniu sa na našej škole pracovalo.

Prebiehali práce na dokončení najmodernejšieho výučbového CNC centra, ktoré bolo realizované v rámci Operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) - ZVÝŠENIE KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA . Moderné CNC pracovisko už čaká na návrat študentov do školských lavíc a dielní odborného výcviku.

Zmenami prešla aj zváračská škola, ktorá čaká už len na namontovanie samotných zváracích agregátov.

Jednotlivé pracoviská prešli aj  stavebnými úpravami.

CNC centrum

Zváračská škola

Stavebné úpravy

 

Prázdny

Popis projektu - TU