Voľby do školského parlamentu


V dňoch 30.9. a 3.10.2022  na našej škole prebehli voľby členov do školského parlamentu. Žiaci školy si tajným hlasovaním zvolili svojich zástupcov, ktorí ich budú zastupovať vo vzťahu k vedeniu školy a svojim postojom a konaním budú obhajovať záujmy žiakov a podieľať sa na vytváraní priateľskej atmosféry v škole aj navonok.  

Za členov školského parlamentu (ďalej len ŠP) boli zvolení títo žiaci:

Lukáš Gališin                       IV.DM
Peter Nižník                         II.M
Attila Csatlós                        II.DP
Radovan Goliaš                   III.T
Ľubomír Hovanec                III.T
Martin Jaklovský                  II.T
Matúš Duňa                          III.BM
Sebastián Flóra                   II.DP

Dňa 17.10.2022 sa členovia ŠP stretli aby si tajným hlasovaním zvolili predsedu, podpredsedu a tajomníka. Predsedom ŠP sa stal Ľubomír Hovanec, za predsedu ŠP bol zvolený Radovan Goliaš a tajomníkom ŠP sa stal Attila Csatlós.

Členovia ŠP v tento deň volili aj zástupcu žiakov do Rady školy, ktorým sa stal Peter Nižnik. 

Ďakujeme všetkým za zodpovedný prístup k voľbám a zvoleným členom ŠP srdečne blahoželáme a želáme veľa úspešných aktivít. Ostatní kandidáti, ktorí neboli zvolení za členov ŠP sa stávajú aktívnymi dobrovoľníkmi ŠP a tým zabezpečujú zastúpenie žiakov zo všetkých tried a ich spoluprácu pri plánovaní aktivít, či podávanie návrhov a pripomienok.

A keď už máme voľby za sebou, tak aj touto cestou chceme všetkých podporiť a povzbudiť na spoluprácu so ŠP. Veríme, že pri plánovaní aktivít budete nápomocní a svojimi návrhmi prispejete k tomu, aby sme mali našu školu zábavnejšiu a takú aby sme sa v nej cítili jednoducho fajn.

Zároveň vás pozývame na naše stretnutia, o ktorých vás čoskoro budeme informovať.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: