Školské kolo Olympiády v ANJ


Dňa 10.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ, ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov z rôznych tried 1. – 4. ročníkov.

TOP 3:

  1. PAČ Samuel – IV.PPS
  2. VÖRÖSMARTHY Sebastián – IV.BB
  3. PIPOLY Adam – II.T

Súťažiaci s najvyšším počtom bodov – Samuel PAČ bude našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže.

Držíme mu teda palce a prajeme mu veľa úspechov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veríme, že sa radi zapoja do tejto súťaže, aby si preverili svoje vedomosti a jazykové spôsobilosti aj v budúcnosti.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: