Medzinárodný deň knižníc


Medzinárodný deň knižníc sme si v týždni od 24.10.  do 27.102022  pripomenuli na hodinách anglického jazyka.

Úlohu knižníc pri sprostredkovaní informácií (THE CONCEPT OF SHARING) sme si priblížili výstavkou cudzojazyčnej i prekladovej literatúry, simulovanou besedou (INTERVIEW), i súťažou čitateľskej gramotnosti (READING CHALLENGE).

Žiaci si precvičili svoje komunikačné zručnosti, podelili sa o svoje vedomosti, porozprávali o knihách, ktoré ich zaujali.

Všetko po anglicky! WELL DONE!

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: