Európska noc výskumníkov 2022


Dňa 30.9.2022 sa konalo v nákupnom centre Atrium Optima už tradičné podujatie Európska noc výskumníkov 2022.

Naša škola tam prezentovala problematiku pod názvom ENERGIA A VODÍK. Žiakom základných škôl a širokej verejnosti sme na modeloch predvádzali výrobu a skladovanie vodíka. Následne sme z vodíka pomocou takzvaného „palivového článku“ vyrábali elektrickú energiu na pohon modelu automobilu.

Popri vodíku ako akumulátora energie sme tam prezentovali aj ďalšie formy ekologickej výroby elektrickej energie, a to pomocou funkčných modelov elektrární: veternej, solárnej, výroby elektriny zo soľného roztoku, etanolu a rozdielu tepelnej energie vody.

S problematikou ekologickej výroby elektrickej energie a vodíka budú oboznámení všetci žiaci prvého ročníka našej školy. Formou experimentu budú mať tak pútavé a zážitkové hodiny počas praktického vyučovania.

Súčasťou stánku bolo aj programovateľné robotické rameno. Bola to ukážka toho, že žiaci našej školy sa oboznamujú s programovaním nových priemyselných technológií.

Náš stánok sa počas celého dňa tešil veľkému záujmu.

Pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov na bližšie oboznámenie sa s podmienkami štúdia a orientáciou školy na pokrokové priemyselné technológie.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: