ELEKTROMECHANIK - SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

3 - ročný učebný odbor zameraný na elektrotechniku

OPIS ODBORU:

Príprava na povolanie je zameraná na montáž, údržbu, revízie a rekonštrukcie elektrických rozvodných sústav nízkeho a vysokého napätia. 

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe, zoraďovaní, testovaní a revíziách elektrických strojov, prístrojov,  energetických rozvodných sústav a zariadení. Výroba elektrických strojov, prístrojov, údržba rozvodov elektrickej energie v priemyselných objektoch.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314