Elektromechanik - silnoprúdová technika

 

 

 

3 - ročný učebný odbor zameraný na elektrotechniku

OPIS ODBORU:

Príprava na povolanie je zameraná na montáž, údržbu, revízie a rekonštrukcie elektrických rozvodných sústav nízkeho a vysokého napätia. 

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe, zoraďovaní, testovaní a revíziách elektrických strojov, prístrojov,  energetických rozvodných sústav a zariadení. Výroba elektrických strojov, prístrojov, údržba rozvodov elektrickej energie v priemyselných objektoch.

Prázdny