Mechanik počítačových sietí

 

 

 

 

4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
Absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie,ktoré im umožní uplatniť sa v praxi, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

V študijnom odbore je príprava zameraná na získanie vedomostí a zručností z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, technického a programového vybavenia počítača a počítačových sietí.

Absolvent tohto odboru získané poznatky vie využívať nielen na obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhu a realizácii komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu zamestnať ako technickí pracovníci v oblasti diagnostiky a servisnej techniky, ako aj v oblasti sieťových technológií a počítačových systémov.

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     Učňovská 5 
     040 15 Košice - Šaca

  riaditel@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314