Školská samospráva

RADA ŠKOLY pri Strednej odbornej škole Učňovská 5 Košice - Šaca

1. Mgr. Lucia ČUPKOVÁ  /zamestnanec/
2. Ing. Ľubomír GROMOŠ /zástupca U.S.Steel a.s. Košice/
3. Roland SZABÓ /poslanec zastupiteľstva KSK/
4. RNDr. Viera JURÍKOVÁ /Úrad KSK/
5. Vlasta MEŠTEROVÁ /zástupca rodičov/
6. Mgr. Peter MACÁK /zamestnanec/
7. Jitka KUCKOVÁ /zástupca rodičov/
8. Jaroslav DŽAMBA /zástupca rodičov/
9. Ing. Eva SRNKOVÁ /zamestnanec/
10. Dávid ORAVEC /zástupca žiakov/
11. /poslanec KSK/

Žiacka školská rada

Aktívni členovia ŽŠR

Denis JANOŠČÁK (II.D) - predseda
Erik LEŠČINSKÝ (II.P) - zapisovateľ
Dávid ORAVEC (II.MPS) - zástupca žiakov v Rade školy
Viktor VARGA (II.T)
Patrik HALUŠKA (III.P)
Adam ŠIKET (IV.BD)
Kristína VARGOVÁ  (IV.T)
Richard BEDZSÓ (I.DM)
Tamara FRENÁKOVÁ (I.PPS)
Andrej HNÁT (I.TB)
Sebastián  VÖRÖSMARTHY (I.BB)

pod vedením Ing. Kataríny KOVALOVEJ, PhD.

Štatút ŽŠR

Prázdny