Školská samospráva

RADA ŠKOLY pri Strednej odbornej škole Učňovská 5 Košice - Šaca

1. Mgr. Lucia ČUPKOVÁ  /zamestnanec/
2. Ing. Ľubomír GROMOŠ /zástupca U.S.Steel a.s. Košice/
3. Roland SZABÓ /poslanec zastupiteľstva KSK/
4. RNDr. Viera JURÍKOVÁ /Úrad KSK/
5. Vlasta MEŠTEROVÁ /zástupca rodičov/
6. Mgr. Peter MACÁK /zamestnanec/
7. Jitka KUCKOVÁ /zástupca rodičov/
8. Jaroslav DŽAMBA /zástupca rodičov/
9. Ing. Eva SRNKOVÁ /zamestnanec/
10. Petra MARUŽÁNOVÁ /zástupca žiakov/
11. /poslanec KSK/

Žiacka školská rada

Aktívni členovia ŽŠR

Peter CMORÍK    (III.T)
Kristína VARGOVÁ  (III.T)
Petra MARUŽÁNOVÁ   (IV.P)
Daniel SKLENÁRIK   (III.BD)
Štefan BADŽO (III.P)
Alex BODNÁR (III.MPS)
Daniela CHOMOVÁ (III.MPS)
Martin FALÁT (III.P)
Matej ĎURČO (III.MPS)


 

 

 

pod vedením Ing. Kataríny KOVALOVEJ, PhD.

Štatút ŽŠR

Prázdny