Odborný seminár


Dňa 16.9.2019 sa štyria žiaci našej školy - Adrián Kolibár a Roderik Lučai (III.P), Dávid Oravec a Martin Hamrák (II.MPS) zúčastnili odborného seminára pre SŠ na tému dobrovoľníctvo, ktoré sa konalo v budove SteelPark v Košiciach. Počas podujatia získali informácie o možnostiach, ako sa zapojiť do dobrovoľníctva a čo dobrovoľníctvo prináša. foto