Žiť energiou


Dňa 24.10.1019 našu školu navštívili pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pod gesciou Ministerstva hospodárstva. Názov prvej prednášky bol „Energeticky efektívne v domácnosti-ach s využitím OZE. Viedla ju Ing. Slávka Kočanová, Phd.

Bezplatné energetické poradenstvo poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra vďaka podpore Európskej únie v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU. Poradenstvo je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.