Počty žiakov v jednotlivých odboroch pre školský rok 2022/2023


V školskom roku 2022/2023 máme v jednotlivých odboroch schválené nasledujúce počty žiakov:

3918 M technické lýceum ..........................................20 žiakov

2262 K hutník operátor         ...................................... 58 žiakov

2413 K mechanik strojov a zariadení  ......................20 žiakov

2426 K programátor obrábacích

a zváracích strojov a zariadení   ................................20 žiakov

2679 K mechanik mechatronik  .................................20 žiakov

2697 K mechanik elektrotechnik   .............................30 žiakov

VŠETKY ODBORY SÚ V DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA.

 

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314