Prázdny
Prázdny


MECHANIK ELEKTROTECHNIK

KÓD ODBORU: 2697 K
DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o., Slovenské magnezitové závody,a.s. - Jelšava (divízia Bočiar)

Školský vzdelávací program odboru mechanik elektrotechnik
Školský vzdelávací program odboru mechanik elektrotechnik - duál

  • 4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
  • výučný list a maturitné vysvedčenie
  • možnosť získať Osvedčenie o spôsobilosti v elektrotechnike vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a certifikát CISCO

Príprava v odbore je zameraná  tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať elektrotechnické, prípadne elektromechanické práce, ktoré súvisia s montážou, diagnostikovaním elektro zariadení.

Po ukončení  1.ročníka sa žiaci profilujú na slaboprúdovú (IKT techniku) resp. silnoprúdovú elektrotechniku.

Získané vedomosti a praktické zručnosti je možné využiť v oblasti automatizácie výrobných procesov, ako aj pri výrobe a údržbe elektrických strojov a rozvodných zariadení.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia sa môžu uplatniť ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe, zoraďovaní a testovaní elektrotechnických zariadení, revíziách a skúšaní spotrebnej, výpočtovej a automatizačnej techniky, návrhu a realizácii elektroinštalačných rozvodov.
 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314