Mechanik elektrotechnik

 

 

 

 OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020 - DUÁLNE VZDELÁVANIE

4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
Absolventi získajú výučný list  a maturitné vysvedčenie,ktoré im umožní uplatniť sa v praxi, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

V študijnom odbore je príprava zameraná  tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať elektrotechnické, prípadne elektromechanické práce, ktoré súvisia s montážou, diagnostikovaním elektro zariadení. Po ukončení druhého ročníka sa žiaci profilujú na slaboprúdovú resp. silnoprúdovú elektrotechniku.

Získané vedomosti a praktické zručnosti je možné využiť v oblasti automatizácie výrobných procesov, ako aj pri výrobe a údržbe elektrických strojov a rozvodných zariadení.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia sa môžu uplatniť ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe, zoraďovaní a testovaní elektrotechnických zariadení, revíziách a skúšaní spotrebnej, výpočtovej a automatizačnej techniky, návrhu  a realizácii elektroinštalačných rozvodov.

Prázdny