Centrum odborného vzdelávania

Škola má veľmi dobré podmienky na prípravu odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že prešla výberom a stala sa centrom odborného vzdelávania pre strojárenský a hutnícky priemysel.

Centrum odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu

Pracoviská Centra odborného vzdelávania:


Tréningové centrum pre montáž a demontáž

Úlohou tréningového centra pre montáž a demontáž je naučiť študentov našej školy a iných škôl vykonávať montáž a demontáž základných strojných zariadení. Centrum pre montáž a demontáž sa využíva aj pre rekvalifikačné kurzy. Nácvik a rozvoj praktických zručností sa uskutočňuje na reálnych strojných zariadeniach, ktoré našej škole poskytla spoločnosť U. S. Steel Košice.

Diagnostické centrum
Pracovisko Diagnostické centrum bolo vybudované s cieľom rozšíriť možnosti centra odborného vzdelávania na základe požiadaviek kladených spoločnosťou U.S.Steel Košice, s.r.o., pre pôsobenie v pracovných pozíciách OPTECH v oblasti údržbárskej a inšpekčno - diagnostickej.

Kabinet OBP pre výučbu problematiky bezpečnosti práce

Odborná učebňa pre montáž a demontáž 
Je súčasťou pracoviska pre vyučovanie technológie montáže.

Odborná učebňa v hale D 
Upravená pre využívanie digitálnej techniky v pedagogickom procese.

Odborné učebne pre výučbu strojného obrábania Učebňa merania
Na teoretickom vyučovaní sa využívajú odborné učebne mechatroniky, odborná učebňa pre hutníctvo, odborná učebňa pre elektrotechniku s didaktickou technikou LUKAS NÜLLE z Nemecka a štyri nové učebne s interaktívnymi tabuľami.

Pracovisko pre CNC techniku
Vybavené strojmi SUI 63 NC s riadiacim systémom Fanuk, Obrábacie centrum V 100 s riadiacim systémom Heidenhain pre frézovanie a univerzálne obrábacie centrum EMCO TRUN concept 250 s riadiacim systémom Sinumerik. Technické vybavenie pracoviska umožňuje dokonale prebrať problematiku programovania a nácvik základných zručností pre obsluhu CNC strojov.

Pracovisko pre zváranie
Je rozdelené na pracoviská: pracovisko zvárania obalenou elektródou, zváranie v ochrannej atmosfére a pracovisko pre výučbu spájania kovov a rezania kyslíkom.

Viac fotografií  na FB: