PROGRAMÁTOR
OBRÁBACÍCH
A ZVÁRACÍCH
STROJOV
A ZARIADENÍ

KÓD ODBORU: 2426 K
DUÁLNE VZDELÁVANIE - Rosenberg-slovakia, s.r.o.


Odborný výcvik prebieha aj na pracoviskách firmy  Magna PT s.r.o a Technickej univerzity Košice 

Školský vzdelávací program odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  • 4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
  • výučný list a maturitné vysvedčenie
  • možnosť získať zvárací preukaz ZM1

Vzdelávanie odborníkov v oblasti:

  • obsluhy a programovania automatizovaných strojárskych zariadení
  • tvorby technickej dokumentácie, návrhu a kreslenia výkresovej dokumentácie pomocou PC
  • tvorby programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení
  • ručného zvárania materiálov, programovania a obsluhy NC stroja, obsluhy automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia uplatnia pri obsluhe rôznych obrábacích strojov pre sústruženie, frézovanie, brúsenie a vŕtanie; pri programovaní a obsluhe číslicovo riadených obrábacích strojov, zváraní, programovaní a práci na zariadeniach pre zváranie, v technickej a technologickej príprave a riadení výrobného procesu.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314