Tu umiestnite obsah stránky.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2019/2020

Riaditeľstvo školy oznamuje, že 2.kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 sa konať NEBUDE.

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov pre školský rok 2019/2020:
Výsledky

ZÁPIS: Zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020 bude:

od 20.5. do 24.5.2019 v čase 7:30 - 14:30

od 27.5. do 31.5.2019 v čase 7:30 - 15:00

 a dňa 29.5.2019 (streda) v čase 7:30 - 17:00

Nezabudnite zápisný lístok!

Zákonný zástupca žiaka, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ale nebol prijatý z dôvodu nedostatku miesta môže podať odvolanie voči rozhodnutiu do 5.dní od doručenia rozhodnutia.

KRITÉRIÁ: 
ŠTUDIJNÉ ODBORY - DUÁLNE VZDELÁVANIE:

   Kritériá - duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie: U.S.Steel Košice http://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

   Príloha č.1

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

   Kritériá - študijné odbory

   Príloha č.2

UČEBNÉ ODBORY:

   Kritériá - učebné odbory

   Príloha č.3