Prázdny

SPOLUPRÁCA


Vďaka štúdiu na SOŠ priemyselných technológií KOŠICE máte istotu pracovnej ponuky ihneď po skončení školy. 

Do spoločnosti USSK z radov SOŠ PT Košice nastúpi každoročne približne 100 študentov, čo predstavuje asi 30% z nových nástupov do USSK.  Zaraďte sa aj k vy k úspešným žiadkom SOŠ PT Košice, ktorí podpísali pracovnú zmluvu s USSK.

Spolupráca s U.S.STEEL KOŠICE

 • vybudovanie učebne OBP

 • ochranné pomôcky pre študentov našej školy

 • finančné mesačné odmeny pre žiakov podľa dochádzky a dosahovaných výsledkov
 • podpisovanie pracovných zmlúv s najlepšími žiakmi

Podpora SOŠ PT Košice spoločnosťou U. S. Steel

 • Vzdelávacie osnovy školy sú prispôsobené kvalifikačným požiadavkám v USSK

 • Vzdelávacie osnovy sú prehodnocované a dopĺňané odborníkmi z radov USSK

 • Osnovy obsahujú aj bezpečnostné postupy ako aj postupy zamerané na ochranu životného prostredia z prostredia USSK

Nástupný plat v USSK garantovaný kolektívnou zmluvou

Mzdový tarifný základ:    +683,00 €
Príplatky za zmennosť, prostredie, atď. až: +200,00 €
Osobné hodnotenie zamestnanca až:  +030,00 €
Priemerná variabilná platba (2017):  +118,00 €
Hrubá mesačná mzda spolu:  1031,00 €
13. plat (jún) a 14. plat (december) spolu: 683,00 €
   
Hrubý ročný príjem spolu:  13 055,00 €

 

Individuálny nárast tarifnej mzdy za prvý rok:                  12% (82 €)
Individuálny nárast tarifnej mzdy za druhý rok:                12% (82 €)

Po roku – možnosť pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania každoročne upravovaná výška hrubej mesačnej mzdy v priemere o 30 €.

Po 3 rokoch možnosť odmeňovania podľa zručností (systém JOBS).
 

Ďalšie výhody pre zamestnancov U.S.Steel Košice

 • Príspevok na stravovanie

 • Príspevky zo Sociálneho fondu na individuálne aktivity zamestnanca vo výške 82 € za rok.
 • Kariérny rozvoj a vzdelávanie
 • Sociálna výpomoc
 • Koordinovaná doprava zo všetkých hlavných smerov
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Rekondičné a rehabilitačné pobyty pre vybrané profesie
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie až do 30% hrubej mesačnej mzdy 
 • Športové celopodnikové aktivity (Zimná a Letná olympiáda, Rodiny športujú, a iné)
 • Ďalšie spoločenské podnikové podujatia (Family Safety Day, Deň detí, Dni dobrovoľníkov)
 • Individuálne závodné teambuildingy a športové podujatia

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314