Spolupráca

Prázdny

Vďaka štúdiu na SOŠ KOŠICE-ŠACA máte istotu pracovnej ponuky ihneď po skončení školy. 

Do spoločnosti USSK z radov SOŠ Košice nastúpi každoročne približne 100 študentov, čo predstavuje asi 30% z nových nástupov do USSK.  Zaraďte sa aj k vy k úspešným žiadkom SOŠ Košice-Šaca, ktorí podpísali pracovnú zmluvu s USSK.

Spolupráca s U.S.STEEL KOŠICE

 • vybudovanie učebne OBP

 • ochranné pomôcky pre študentov našej školy

 • finančné mesačné odmeny pre žiakov podľa dochádzky a dosahovaných výsledkov
 • podpisovanie pracovných zmlúv s najlepšími žiakmi

Podpora SOŠ Košice-Šaca spoločnosťou U. S. Steel

 • Vzdelávacie osnovy školy sú prispôsobené kvalifikačným požiadavkám v USSK

 • Vzdelávacie osnovy sú prehodnocované a dopĺňané odborníkmi z radov USSK

 • Osnovy obsahujú aj bezpečnostné postupy ako aj postupy zamerané na ochranu životného prostredia z prostredia USSK

Nástupný plat v USSK garantovaný kolektívnou zmluvou

Mzdový tarifný základ:    +683,00 €
Príplatky za zmennosť, prostredie, atď. až: +200,00 €
Osobné hodnotenie zamestnanca až:  +030,00 €
Priemerná variabilná platba (2017):  +118,00 €
Hrubá mesačná mzda spolu:  1031,00 €
13. plat (jún) a 14. plat (december) spolu: 683,00 €
   
Hrubý ročný príjem spolu:  13 055,00 €

 

Individuálny nárast tarifnej mzdy za prvý rok:                  12% (82 €)
Individuálny nárast tarifnej mzdy za druhý rok:                12% (82 €)

Po roku – možnosť pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania každoročne upravovaná výška hrubej mesačnej mzdy v priemere o 30 €.

Po 3 rokoch možnosť odmeňovania podľa zručností (systém JOBS).
 

Ďalšie výhody pre zamestnancov U.S.Steel Košice

 • Príspevok na stravovanie

 • Príspevky zo Sociálneho fondu na individuálne aktivity zamestnanca vo výške 82 € za rok.
 • Kariérny rozvoj a vzdelávanie
 • Sociálna výpomoc
 • Koordinovaná doprava zo všetkých hlavných smerov
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Rekondičné a rehabilitačné pobyty pre vybrané profesie
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie až do 30% hrubej mesačnej mzdy 
 • Športové celopodnikové aktivity (Zimná a Letná olympiáda, Rodiny športujú, a iné)
 • Ďalšie spoločenské podnikové podujatia (Family Safety Day, Deň detí, Dni dobrovoľníkov)
 • Individuálne závodné teambuildingy a športové podujatia