Pedagogický zbor

Učitelia:

 • Mgr. Hedviga ARBUTINOVÁ (MAT - FYZ)
 • Ing. Pavol BÁBA (odborné predmety STROJ)
 • Ing. Renáta BALTESOVÁ (ANJ - odborné predmety ELEKTRO)
 • Mgr. Janka BOHŇÁKOVÁ (ANJ)
 • Ing. Magdaléna BROŽOVSKÁ (odborné predmety STROJ)  - vedúca predmetovej komisie strojárskych a hutníckych predmetov
 • Ing. Peter ČERNÁK (odborné predmety ELEKTRO)
 • Ing. Petra DEMETEROVÁ, PhD. (odborné predmety HUTNÍCKE)
 • Mgr. Patrícia FECKOVÁ (NEJ)
 • Mgr. Richard GERGEĽ (ANJ - ETV - NAV) - vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov
 • Ing. Peter HANUŠIN (odborné predmety HUTNÍCKE)
 • Mgr. Mária HLADONÍKOVÁ (MAT)
 • Mgr. Eva HUDÁČKOVÁ (TEV - RUJ)
 • Ing. Ján JUHÁS (odborné predmety STROJ)
 • Mgr. Eva KOVALČÍKOVÁ (MAT-INF), vedúca predmetovej komisie MAT-FYZ- INF
 • Ing. Katarína KOVALOVÁ, PhD. (odborné predmety STROJ)
 • Mgr. Mária LENHARDTOVÁ (SJL)
 • Ing. Peter ORGONÁŠ (odborné predmety STROJ)
 • Igor PLATKO (SJL)
 • Mgr. Jarmila PLAVČKOVÁ (SJL) - vedúca predmetovej komisie SJL
 • Ing. Eva PUSKÁSOVÁ (odborné predmety STROJ)
 • Ing. Roman RADVÁK (odborné premety ELEKTRO)
 • Ing. Zdenka SKÁLOVÁ (EKO - OBN)
 • Ing. Eva SRNKOVÁ (EKO - ANJ), technik OBP
 • Mgr. Gabriela ŠPAKOVÁ (OBN - DEJ - ETV), výchovná poradkyňa
 • Mgr. Monika VARGOVÁ (INF)
 • Ing. Peter VARHOLÍK (odborné predmety ELEKTRO), vedúci predmetovej komisie elektro predmetov

Majstri OV:

 • PaedDr. Jana AUDYOVÁ (ELEKTRO) - predseda PK ELEKTRO úseku
 • Ing. Peter ČERNÁK (ELEKTRO)
 • Bc. Ján EIBEN - hlavný majster STROJ úseku
 • Dušan HALUŠKA (STROJ)
 • Mgr. Tomáš HOANG (ELEKTRO)
 • Jozef IVANKO (STROJ)
 • Peter KENTOŠ (STROJ)
 • Bc. Toldy KOVÁČIK (STROJ)
 • Gabriel KRAVJANSKÝ (STROJ)
 • Ján LIBIČ (STROJ)
 • Bc. Július LUX (STROJ)
 • Mgr. Peter MACÁK (STROJ), predseda PK STROJ úseku
 • Bc. Jozef MÚDRY (ELEKTRO)
 • Viktor PACHOLSKÝ (ELEKTRO)
 • Tomáš PALENCSÁR (STROJ)
 • Bc. Juraj PARNAY (STROJ)
 • Štefan PORUBSKÝ (STROJ)
 • Mgr. Štefan PROKOP (ELEKTRO)
 • Ladislav ŠPIŠÁK (STROJ)
 • Bc. Mário TAMÁŠ (ELEKTRO),  hlavný majster ELEKTRO úseku
 • Ing. Anton VYŠNICKÝ (ELEKTRO)
 • Ing. Michal ZAUSIN (ELEKTRO)

Vychovávatelia:

 • Mgr. Ján JACKO - vedúci Školského internátu
 • Hildegarda SABOLČÁKOVÁ
 • Ing. Henrieta ŠTOVČÍKOVÁ