Vedenie školy

Na našich žiakoch nám záleží.

Zoznámte sa s vedením školy.

Riaditeľ školy

Ing. PETER SMOLNICKÝ

 riaditel@sossaca.sk

 055 72 60 100

Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

Mgr. LÝDIA SÝKOROVÁ

 sykorova@sossaca.sk

 055 72 60 254

Prázdny
Prázdny

Zástupca pre teoretické a  praktické vyučovanie

Ing. Peter HUSZ

 phusz@azet.sk

 055 72 60 251

Prázdny
Prázdny
Prázdny