Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

MECHANIK STROJOV
A ZARIADENÍ


KÓD ODBORU: 2143 K
DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o., Slovenské magnezitové závody,a.s. - Jelšava (divízia Bočiar)

Školský vzdelávací program odboru mechanik strojov a zariadení 
Školský vzdelávací program odboru mechanik strojov a zariadení - duál

  • 4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
  • výučný list a maturitné vysvedčenie
  • možnosť získať zvárací preukaz ZE1

Vzdelávanie odborníkov v oblasti:

  • obsluhy a nastavovania klasických obrábacích strojov a zariadení a programovaných strojov a zariadení
  • tvorby konštrukčnej a technologickej dokumentácie orientovanej na strojársku výrobu aj s pomocou CAD/CAM systémov
  • vykonávania základných operácií pri ručnom a strojovom spracovaní kovov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314