Mechanik strojov a zariadení

 

 

 

 

4-ročný študijný odbor
pre chlapcov a dievčatá

Duálne vzdelávanie od 09/2018

ZAMERANIE ŠTUDIJNÉHO ODBORU
 

  • všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, obsluhy klasických, ale aj programovaných strojov a strojárskych zariadení.
  • zvládnutie všetkých činností potrebných na montáž a demontáž strojov, údržbu a opravy rôznych technologických zariadení a prevodných mechanizmov.

Žiak sa v priebehu štúdia naučí ovládať rôzne montážne stroje, prípravky, zváracie stroje, ručné a mechanizované nástroje.

Obsah vzdelávania je stanovený tak, aby žiaci mohli po úspešnom absolvovaní štúdia a praxe kvalifikovane vykonávať funkciu mechanika strojov a zariadení.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI
 

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu zamestnať pri obsluhe klasických aj programovaných  strojov, diagnostikovaní a odstraňovaní porúch klasických aj programovaných strojov a zariadení, v oblasti technologickej prípravy.

     ŽIACI ZÍSKAJÚ

        výučný list
         zvárací preukaz
         oprávnenie na rezanie kyslíkom
         maturitné vysvedčenie