Školská samospráva

RADA ŠKOLY pri Strednej odbornej škole Učňovská 5 Košice - Šaca

1. Ing. Eva SRNKOVÁ - zástupca pedagogických zamestnancov
2. Mgr. Peter MACÁK - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Mgr. Lucia ČUPKOVÁ  - zástupca nepedagogických zamestnancov

4. Dávid ORAVEC - zástupca žiakov
5. Jitka KUCKOVÁ - zástupca rodičov žiakov
6. Ing. Marek SURMÁNEK - zástupca rodičov žiakov
7. Eva JENČUŠOVÁ - zástupca rodičov žiakov
8. Róland SZABÓ - poslanec Zastupiteľstva KSK
9. Ing. Mária KOKARDOVÁ - poslankyňa Zastupiteľstva KSK
10. RNDr. Viera JURÍKOVÁ - zástupca zriaďovateľa
11.  Ing. Ľubomír GROMOŠ /zástupca  stavovskej organizácie - firma U.S.Steel a.s. Košice/

Žiacka školská rada

Aktívni členovia ŽŠR

Denis JANOŠČÁK (II.D) - predseda
Erik LEŠČINSKÝ (II.P) - zapisovateľ
Dávid ORAVEC (II.MPS) - zástupca žiakov v Rade školy
Viktor VARGA (II.T)
Patrik HALUŠKA (III.P)
Adam ŠIKET (IV.BD)
Kristína VARGOVÁ  (IV.T)
Richard BEDZSÓ (I.DM)
Tamara FRENÁKOVÁ (I.PPS)
Andrej HNÁT (I.TB)
Sebastián  VÖRÖSMARTHY (I.BB)

pod vedením Ing. Kataríny KOVALOVEJ, PhD.

Štatút ŽŠR

Prázdny