Školská samospráva

RADA ŠKOLY
pri Strednej odbornej škole priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice

ČLENOVIA RADY ŠKOLY:

1. Mgr. Peter MACÁK - zástupca pedagogických zamestnancov
2. Ing. Eva SRNKOVÁ - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Mgr. Lucia ČUPKOVÁ  - zástupca nepedagogických zamestnancov

4. Ing. Jozef HAMRÁK - zástupca rodičov žiakov
5. Ing. Marek SURMÁNEK - zástupca rodičov žiakov
6. Eva JENČUŠOVÁ - zástupca rodičov žiakov
7. Dávid ORAVEC - zástupca žiakov
8. Róland SZABÓ - delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK
9. Ing. Mária KOKARDOVÁ - delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva KSK
10. Ing. Peter KUTRUCZ - delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva KSK
11. 
 Ing. Milan POLČA - delegovaný zástupca zriaďovateľa, delegovaný na základe nominácie
                                              Republikovej únie

 

Žiacka školská rada

Aktívni členovia ŽŠR

Denis JANOŠČÁK (III.D) - predseda
Erik LEŠČINSKÝ (III.P) - zapisovateľ
Dávid ORAVEC (III.MPS) - zástupca žiakov v Rade školy
Viktor VARGA (III.T)
Patrik HALUŠKA (IV.P)
Richard BEDZSÓ (II.DM)
Tamara FRENÁKOVÁ (II.PPS)
Andrej HNÁT (II.TB)
Sebastián  VÖRÖSMARTHY (II.BB)

pod vedením Ing. Kataríny KOVALOVEJ, PhD.

Štatút ŽŠR

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314