AKTUÁLNE OZNAMY

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
2. SEPTEMBER 2020 (STREDA)

Všetky pokyny vychádzajú otvorenia školského roka vychádzajú z MANUÁLU pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.
Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

MANUÁL pre stredné školy (vydané Ministerstvom školstva VVaŠ)  viac na www.ucimenadialku.sk

1.ročník:

- otvorenie pre žiakov - o 9:30 hod. v učebniach triednych učiteľov – zoznam tried a triednych učiteľov bude vyvesený na vstupe do budovy školy

- otvorenie pre rodičov – o 9:30 hod v telocvični školy

Pri nástupe je potrebné so sebou doniesť:

  • vysvedčenie z 9.ročníka – ORIGINÁL
  • 1 ks fotografie veľkosti 3x4 cm na žiacky preukaz
  • 0,5 € - poplatok za žiacky preukaz
  • rodný list – ORIGINÁL
  • lekárske potvrdenie o schopnosti študovať zvolený odbor –  platí pre žiakov, ktorí ešte potvrdenie nedoručili
  • POVINNE! – zdravotný dotazník a vyhlásenie (Príloha 1)
  • POVINNE! - vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha 2)

Prílohy: 

PRÍLOHA 1

PRÍLOHA 2

2. – 4.ročník:

- otvorenie pre žiakov  - o 8:00 hod. v učebniach  triednych učiteľov.

Pri nástupe je potrebné so sebou doniesť POVINNE zdravotný dotazník a vyhlásenie (Príloha 1)

UPOZORNENIE:   

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY BUDE MOŽNÝ  LEN S OCHRANNÝM RÚŠKOM!

KAŽDÝ ŽIAK MÁ MAŤ POVINNE PRI SEBE 2 RÚŠKA A BALÍČEK PAPIEROVÝCH VRECKOVIEK!

Školský internát:

Nástup ubytovaných žiakov na školský internát je 1.9.2020 (utorok) v čase od 14:00 do 20:00 hod.

Strava pre žiakov je zabezpečená  od 2.9.2020 počnúc obedom.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314