Školský rok 2021/2022

Školenie na údržbu CNC strojov

Dňa 6.12.2023 sa v priestoroch nášho Centra odborného vzdelávania a prípravy uskutočnilo školenie na údržbu CNC strojov a výmeny prevádzkových kvapalín.

Deň zážitkov s technikou

Pod záštitou nášho zriaďovateľa KSK sme 25.11.2023 privítali v priestoroch našej školy v rámci Dňa zážitkov s technikou žiakov základných škôl z Košíc a okolia ako aj ich rodičov.

Pri odbornom vzdelávaní je kľúčové vzdelávanie samotných učiteľov

SOŠ priemyselných technológií Košice-Šaca je jednou z vybraných škôl, ktorá pripravuje absolventov pre VOLVO. O dôležitosti odborného vzdelávania, o tom, aké požiadavky kladie trh na kvalitu študijných programov, ale aj o novom campuse sme sa rozprávali s riaditeľom SOŠ PT Šaca Petrom Smolnickým.

Školské kolo ZENIT v strojárstve

Mesiac október patril v strojárstve školskému kolu súťaže Zenit. Zapojili sa žiaci 3. a 4. ročníka a tí najlepší postúpili do krajského kola.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: