Školský rok 2021/2022

Exkurzia Nestville Park

Pred koncom školského roka sa skupina žiakov pod vedením pani učiteľky Demeterovej a pani učiteľky Puskásovej vybrala na exkurziu do Nestville Parku v Hniezdnom. Cesta autobusom bola pohodová a príjemná.

Exkurzia - Miklušova väznica

Na záver školského roka trieda I.DP navštívila Miklušovu väznicu. Priestormi Miklušovej väznice nás sprevádzal lektor. Jeho výklad bol pútavý a každý z nás si z dnešného dňa odniesol nové poznatky z kúska histórie mesta Košice.

Exkurzia v ÚNVTOS Košice- Šaca

Dňa 9.6.2022 sa triedy III. TB a III. P zúčastnili exkurzie v ÚNVTOS Šaca. Po skončení obdobia pandémie sme mohli opäť nadviazať spoluprácu s ÚNVTOS aj v rámci realizácie exkurzií.

Exkurzia do leteckého múzea

Dňa 10.6.2022 sa žiaci I.DP a I.B triedy zúčastnili exkurzie leteckého múzea v Košiciach. V múzeu boli zaujímavé nielen samotné lietadlá, ale aj rozprávanie sprievodcu o ich histórii.

Exkurzia III.BA na FMMR TU Košice

Hutníci z III. BA triedy so svojou triednou učiteľkou Ing. Puskásovou navštívili dňa 09. 06. 2022 Ústav metalurgie pri Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, kde im pripravili zaujímavý program.

Exkurzia - SGS Technologies, s.r.o.

Študenti III.TB sa zúčastnili exkurzie v prešovskej firme SGS Technologies, s.r.o., kde mohli nahliadnuť do procesov osadzovania plošných spojov elektronickými súčiastkami rôznymi technológiami a výroby káblových zväzkov do rôznych elektrických zariadení.

Technická olympiáda

Vybraní zástupcovia všetkých prvých tried sa 2.6.2022 zúčastnili technickej olympiády. Popasovali sa s úlohami teoretického aj praktického charakteru celkovo v troch kolách.

Rozlúčka s maturantmi

Piatok 13-teho ... 13. mája 2022. Po dvojročnej prestávke sme sa opäť v priestoroch telocvične školy všetci stretli. Všetci pedagógovia, žiaci školy a vyobliekaní maturanti so svojimi triednymi učiteľmi.

Podpisy zmlúv 2022

Dňa 5.mája 2022, podpísalo 31 maturantov Zmluvy o budúcej pracovnej zmluve s našim strategickým partnerom U.S.Steel Košice, s.r.o.

Deň Európy

Žiaci III.PPS sa pod vedením tr.uč. Bohňákovej dňa 6.5.2022 zúčastnili akcie DEŇ EURÓPY, organizovanej v priestoroch kina Úsmev.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314