Školský rok 2021/2022

Školské kolo Olympiády v ANJ

Dňa 10.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ANJ, ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov z rôznych tried 1. – 4. ročníkov.

Deň dobrovoľníctva - pomáhame v našej ZOO

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa žiaci našej školy, maturanti zo IV.TB v rámci dobrovoľníckej činnosti spolupodieľali na čistení výbehu pre danielov škvrnitých.

Prevencia extrémizmu

Dňa 21.10.2022 sa všetky triedy 3. ročníka zúčastnili besied, zameraných na prevenciu extrémizmu.

Európska noc výskumníkov 2022

Dňa 30.9.2022 sa konalo v nákupnom centre Atrium Optima už tradičné podujatie Európska noc výskumníkov 2022. Naša škola tam prezentovala problematiku pod názvom ENERGIA A VODÍK.

Projekt IROP 2023

Naša škola bola vybraná do IROP projektu. IROP je integrovaný regionálny operačný program. Ide o program v správe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Škola získala možnosť čerpať finančné prostriedky v hodnote 400 000,- eur na modernizáciu výučby. Účelom je moderná a efektívna výučba v oblasti priemyselných technológií.

Family Safety Day 2022

Dňa 3.9.2022sme sa opäť po niekoľkých rokov prezentovali na akcii nášho partnera U.S.Steel Košice pod názvom Family Safety Day.

Podpisy zmlúv 2022

Dňa 5.mája 2022, podpísalo 31 maturantov Zmluvy o budúcej pracovnej zmluve s našim strategickým partnerom U.S.Steel Košice, s.r.o.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314