Školský rok 2021/2022

Nástup do školy 10.januára 2022

V pondelok 10.1.2022 nastupujeme na prezenčné vzdelávanie a začíname párnym týždňom. Všetky podrobné pokyny k nástupu boli zaslané žiakom a rodičom formou EDUPAGE. Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť Školským semaforom. Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

Deň ľudských práv

10. december je v histórii významných dní zapísaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Práve v tento deň v roku 1948 bola v Paríži Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Zároveň je to aj deň udeľovania Nobelovej ceny za mier v hlavnom meste Nórska, v Osle.

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny začínajú 20.12.2021 (pondelok) a končia 7.1.2022 (piatok). Vyučovanie začína 10.1.2022 (pondelok). Informácie k nástupu po prázdninách upresníme formou Edupage a na stránke školy.

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/21911:2-A1810 a podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prechádzajú žiaci všetkých stredných škôl v rámci SR na dištančnú formu vzdelávania v čase od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021.

Školské kolo olympiád v cudzom jazyku

Ako každoročne, aj v školskom roku 2021/2022 sa na našej škole napriek nepriaznivej situácii v súlade s pokynmi organizátora IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže uskutočnili školské kolá v poradí už 32.ročníka populárnej postupovej súťaže v kategórii 2D, a to Olympiáda v anglickom jazyku dňa 22.11.2021 a Olympiáda v nemeckom jazyku dňa 26.11.2021.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Najkrajšie sviatky v roku nám klopú na dvere. Aj vďaka našim žiakom, učiteľom a majstrom budú opäť Vianoce o niečo štedrejšie v slovenských domovoch dôchodcov.

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Dnes 2.12.2021 na našej prebehlo školské kolo Olympiády ľudských práv. Jej účastníci sa venovali nosnej téme 24.ročníka OĽP " DIGITÁLNY VEK: HROZBA ALEBO ŠANCA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA" a svoj postoj mali možnost vyjadriť v diskusii, aj písomnou formou - napísaním krátkej úvahy/ eseje.

Deň boja proti AIDS

Tretí novembrový týždeň je už tradične vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám. Zároveň sme si 1.decembra, tak ako každoročne, pripomenuli rôznymi aktivitami Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS sú Červené stužky.

Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti

30. november je medzinárodným dňom počítačovej bezpečnosti, tzv. Computer security day, ktorý má ľuďom pripomenúť potrebu chrániť nielen svoje počítače, ale predovšetkým svoje osobné údaje.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314