Spolupracujeme
iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

AKTUÁLNE OZNAMY

 USMERNENIE

Na základe rozhodnutia ministra a usmernenia nášho zriadovateľa KSK  od pondelka 12.4.2021  nastupujú na prezenčnú formu vzdelávania žiaci 4. ročníka. Rozhodnutie ministra.
Ostatné ročníky pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

2% z dane  

FAQ

Najčastejšie otázky
uchádzačov

1. Vo videu o vašej škole spomínate odbor Mechanik počítačových sietí, ale na stránke ho ako odbor neponúkate. Dá sa študovať na vašej škole?

Odbor Mechanik počítačových sietí  nám už iba  dobiehajú vyššie ročníky. V duálnom systéme vzdelávania však máme odbor Mechanik elektrotechnik – slaboprúd, zameraný na IKT technológie.

2.  Je výška štipendia rovnaká celé štúdium?

Nie.  V 1.ročníku sa líši aj podľa odboru, od vyšších ročníkov je  výška závislá od priemeru žiaka, ktorý dosiahol v predchádzajúcom polroku.  V 1. ročníku  v odbore HUTNÍK OPERÁTOR je výška mesačného štipendia 70 € + v septembri jednorázový príspevok 100€, v ostatných odboroch je to mesačne 40€.

3. Odkedy žiaci praxujú vo firmách?

Odborný výcvik prebieha v 1. a 2. ročníku v dielňach praktického vyučovania a Centre odborného vzdelávania priamo na škole. Od 3.ročníka žiaci  vykonávajú prax u zamestnávateľa, s ktorým podpísali zmluvu o duálnom vzdelávaní.

4. Získavajú u vás žiaci po ukončení aj výučný list?

Áno, ukončením štúdia maturitnou skúškou žiak získava úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie + výučný list.

5. Má možnosť žiak  získať u vás zvárací preukaz?

Áno, strojárske a hutnícke odbory majú možnosť získať počas štúdia  zvárací preukaz podľa zamerania v našej zváračskej škole.

6. Má škola možnosť ubytovania na školskom internáte? Aké sú poplatky za ubytovanie?

Priamo v areáli školy sa nachádza školský internát.  Žiaci za ubytovanie na školskom internáte neplatia, platia  si iba stravu.

7. Z akých predmetov sa konajú prijímacie skúšky?

Na všetky študijné odbory sa prijímacie skúšky konajú zo slovenského jazyka a matematiky.

Na odbornom výcviku

V dielňach praktického vyučovania sa pilne pracuje aj napriek mimoriadnym opatreniam.

Technické Talenty 2020+

Július Nagy zo IV.P - další výherca súťaže Technické Talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou U.S.Steel Košice s.r.o.

Technické talenty 2020+

Náš žiak Jozef Bugeľ zo IV.BD sa zapojil do súťaže Technické Talenty 2020+, ktorá bola vyhlásená Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach s podporou U.S.Steel Košice, s.r.o.

Projekt IROP

Napriek zložitej situácii a prerušenému vyučovaniu sa na našej škole pracovalo. Prebiehali práce na dokončení najmodernejšieho výučbového CNC centra, ktoré bolo realizované v rámci Operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) - ZVÝŠENIE KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA . Moderné CNC pracovisko už čaká na návrat študentov do školských lavíc a dielní odborného výcviku.

Úspešní v okresnom kole

Dňa 16.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. V kategórii 2D - nemecký jazyk - obsadil Kevin Müller z II.D 1.miesto. V kategórii 2D - anglický jazyk - obsadil Norbert Pelegrin z III.DPS 1.miesto. Obaja postúpili na krajské kolo. Gratulujeme!

Kvalifikačné kolo 6.ročníka MSR v CNC sústružení a frézovaní

19.11.2019 sa Tomáš Janisko (IV.P) pod taktovkou Mgr. Petra Macáka - ako spoločný súťažný tím (žiak + pedagóg) zúčastnil kvalifikačného kola 6.ročníka Majstrovstiev SR v CNC sústružení a frézovaní. Tomáš postúpil do finále z 2.miesta, ktoré sa uskutoční v apríli 2020 na našej škole. Gratulujeme!

Krajské kolo ZENIT v strojárstve

Dňa 27.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo 21.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Súťažilo sa v 4 kategóriách - A (stredné priemyselné školy), R (ručné povolania), S (strojné povolania) a C (programovanie CNC).

Exkurzia - Synagóga

Trieda IV.P navštívila synagógu v Košiciach. Zároveň si pozreli výstavu diel maliara Ľudovíta Felda, maliara u Mengeleho v Osvienčime.

Študijné maturitné odbory

2262K

Hutník operátor Duál
                    U.S.Steel Košice, s.r.o.

2413K Mechanik strojov a zariadení Duál
                    U.S.Steel Košice, s.r.o.,
                    Slovenské magnezitové závody, a.s.
2679K Mechanik mechatronik Duál
                     U.S.Steel Košice, s.r.o.
                     Rosenberg-Slovakia, s.r.o.
2697K Mechanik elektrotechnikDuál 
                     U.S.Steel Košice, s.r.o.,
                     Slovenské magnezitové závody, a.s.
2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadeníDuál
                     Rosenberg-Slovakia, s.r.o.
   

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

Partneri duálneho vzdelávania
 

U.S.STEEL Košice, s.r.o.
ROSENBERG-SLOVAKIA, s.r.o.
SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, a.s. - Jelšava (divízia Bočiar)

Prázdny

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri

Prázdny
Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314