Pre rodičov

Prečo práve

 SOŠ KOŠICE ŠACA 

VÝHODY POČAS ŠTÚDIA

Podnikové štipendium
Až 400€ pre žiaka 1.ročníka, resp. až 800€ pre žiaka 1.ročníka odboru hutník operátor.
Od 2.ročníka až 800€ na rok
Odmena za produktívnu prácu až 93€ mesačne
Zdarma
Internát, bazén, telocvičňa, posilňovňa, kariérne poradenstvo, medzinárodné certifikáty
 Pracovná ponuka od U.S. Steel Košice 

VÝHODY PO UKONČENÍ

Nadštandardný nástupný plat
V U. S. Steel Košice ročný príjem až 15.000€ už v 1.roku
Každoročný nárast
Nárast tarifnej mzdy v 1. roku o 10%,  v 2.roku o 10,4 %.
Každoročný nárast podľa Kolektívnej zmluvy
Ďalšie benefity
13. a 14. plat, príspevky zo Sociálneho fondu, na DDS, stravovanie a ďalšie výhody a firemné aktivity

  • Jednorázová odmena 100€ pri prihlásení sa na školu v odbore hutník operátor.
  • Podnikové štipendium pre žiakov odboru hutník operátor až do výšky 700€ za školský rok.
  • Pre žiakov vyšších ročníkov finančné zabezpečenie až do výšky 1000€ za školský rok.
  • Pracovná ponuka už počas štúdia na škole.