Kvalitné vzdelanie

s istou budúcnosťou

Spolupracujeme iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

AKTUÁLNE OZNAMY

    USMERNENIE

Milí rodičia a žiaci,

na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 4.1.2021 https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ a na základe pokynu nášho zriaďovateľa KSK od 11. 1. 2021 pokračujeme  v dištančnej forme výučby až do 22. 1. 2021 (platí aj pre končiace ročníky). Výučbu 11.1.2021 začíname  PÁRNYM týždňom.

Keďže epidemiologická situácia sa každý deň mení, o akýchkoľvek zmenách ohľadne nástupu do školy vás budeme informovať na našej web stránke a prostredníctvom portálu EDUPAGE.

    OZNAM! 

Vianočné prázdniny: 21.12.2020 - 8.1.2021.

O nástupe do školy od 11.1.2021 budeme informovať formou Edupage a na stránke školy.

Prázdny

Na odbornom výcviku

V dielňach praktického vyučovania sa pilne pracuje aj napriek mimoriadnym opatreniam.

Technické Talenty 2020+

Július Nagy zo IV.P - další výherca súťaže Technické Talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou U.S.Steel Košice s.r.o.

Študijné maturitné odbory

2262K

Hutník operátor Duál
                    U.S.Steel Košice, s.r.o.

2413K Mechanik strojov a zariadení Duál
                    U.S.Steel Košice, s.r.o.,
                    Slovenské magnezitové závody, a.s.
2679K Mechanik mechatronik Duál
                     U.S.Steel Košice, s.r.o.
                     Rosenberg-Slovakia, s.r.o.
2697K Mechanik elektrotechnikDuál 
                     U.S.Steel Košice, s.r.o.,
                     Slovenské magnezitové závody, a.s.
2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadeníDuál
                     Rosenberg-Slovakia, s.r.o.
2411K Mechanik nastavovač

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

 

Partneri duálneho vzdelávania
 

U.S.STEEL Košice, s.r.o.

ROSENBERG-SLOVAKIA, s.r.o.
   
SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, a.s. - Jelšava (divízia Bočiar)

     
 

 

 

 

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri

Prázdny
Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314