Krajská prehliadka AMAVET 2016


Dňa 13.októbra 2016 sme sa zúčastnili  krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorá sa konala na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ  v Košiciach. Našu školu  a náš AMAVET klub 960 reprezentovali Michal BARAN zo IV.PS a Patrik TREBIŠOVSKÝ z II.BPS so Simulátorom sieťových technológií, výbornou učebnou pomôckou, na ktorej pracovali spoločne pod odborným vedením p. majstra Bc. Mária Tamáša. Práca síce do celoslovenského kola nepostúpila, no získali sme cenné skúsenosti pre ďalšie aktivity. Chlapcom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

Eva KOVALČÍKOVÁ, vedúca AMAVET klubu 960

Viac člankov