Mechanik opravár - stroje a zariadenia

 

 

 

3 - ročný učebný odbor zameraný na strojárstvo

OPIS ODBORU:

Príprava na povolanie je zameraná na montáž, demontáž a údržbu rôznych technologických zariadení, ovládanie technológie montáže strojov a zariadení.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Pri montážach, opravách a servise, údržbe a diagnostike strojov vo všetkých výrobných odvetviach hospodárstva a podnikania v službách.

Prázdny