Mechanik nastavovač

 

 

 

4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
Absolventi získajú výučný list, zvárací preukaz, oprávnenie na rezanie kyslíkom a maturitné vysvedčenie,ktoré im umožní uplatniť sa v praxi, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

Príprava na povolanie   je zameraná na  rôzne dôležité oblasti strojárskej výroby. 
Dôraz sa kladie  najmä na obrábacie stroje a konvenčné zariadenia, ako aj CNC.
Absolvent získava aj zvárací preukaz.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky vo výrobe. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov.

Prázdny