MECHANIK
NASTAVOVAČ

KÓD ODBORU: 2411 K
DUÁLNE VZDELÁVANIE

  • 4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
  • výučný list a maturitné vysvedčenie
  • možnosť získať  zvárací preukaz ZM1

Vzdelávanie odborníkov v oblasti:

  • obsluhy konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie
  • obsluhy, nastavovania, a programovania CNC strojov
  • vykonávania činností v technickej príprave výroby

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky vo výrobe. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314