Prenájom športových zariadení oprávneným osobám

Bazén

Nájom 2 € / rok
Prevádzkové náklady 58 € / hod
Termín a čas využívania bazénu 
 
pondelok - piatok
18:00 - 19:00
Termín predkladania žiadosti do 29.02.2016
Vzor žiadosti  Žiadosť o posúdenie nájomcu

Telocvičňa

Nájom 2 € / rok
Prevádzkové náklady 25 € / hod
Termín a čas využívania bazénu

pondelok   18:00 – 19:30
streda         18:00 – 19:30
piatok         18:00 – 19:30

Termín predkladania žiadosti do 29.02.2016
Vzor žiadosti  Žiadosť o posúdenie nájomcu